MODART Residence

Оформена во 1992, MODING Construction продолжува да биде дел од водечките градежни компании, не само во смисла на континуирана градба на различни видови на објекти, туку и во зголемување на бројот на среќни и задоволни клиенти. Денес, нашата компанија поставува инженерски стандарди во однос на обемот и сложеноста на инженерски услуги.

За нас

MODING

Оформена во 1992, MODING Construction продолжува да биде дел од водечките градежни компании, не само во смисла на континуирана градба на различни видови на објекти, туку и во зголемување на бројот на среќни и задоволни клиенти. Денес, нашата компанија поставува инженерски стандарди во однос на обемот и сложеноста на инженерски услуги.

Покрај присуството во секторите на проектирање, градба, инженеринг, експорт и импорт на градежни материјали, MODING има долгогодишно искуство и во секторот на инвестиции во недвижности. Поттикнати од желбите и потребите на клиентите, нашиот тим секогаш успева да ги задоволи истите и да обезбеди сигурно, квалитетно и еколошко домување. Тимот е составен од реномирани архитекти, градежни инженери, дизајнери, администрација и теренски работници.

Мотивирани и подготвени за надградување на нашето знаење, ги следиме најновите трендови и иновации во светот и истите ги имплементираме во нашите проекти. Што се однесува до секторот на недвижности, нашата мисија е да понудиме дом со идеално просторно уредување усогласено со сите соодветни стандарди за стабилност и квалитет. Одржливиот дизајн и енергетската ефикасност се составен дел на објектите, а креативноста на нашите архитекти им дава на истите поголема естетска и функционална вредност.

Одбери Спрат

Спрат број: 1
Спрат број: 10
Спрат број: 9
Спрат број: 8
Спрат број: 7
Спрат број: 6
Спрат број: 5
Спрат број: 4
Спрат број: 3
Спрат број: 2
Спрат број: 1
Спрат број: 0
Тип
Квадратура
м²

Превземи веб каталог

Превземи тука

Контакт

Канцеларија Скопје

Антон Попов 1 / Мезанин

Phone: +389 2 311 87 13

Fax: +389 2 311 87 13

moding@t-home.mk

info@modart.mk

arting.ni@hotmail.mkwww.modart.mk